Welkom op de site van Stichting Samenzorg.

Op dit moment wordt onze site aangepast, we verwachten de nieuwe site binnen enkele weken online te hebben.

Samenzorg vindt dat…

Er zijn en blijven gezinnen en kinderen waarbij ondersteuning en hulp noodzakelijk is, soms intensief en/of langdurig, soms wat minder intensief en wat korter. Als hulp nodig is omdat het netwerk en/of een vrijwilliger niet voldoende steun kunnen bieden, dan voorzien de professionals van Samenzorg in datgene wat nodig en wenselijk is . Mensen kunnen op basis van hun eigen geld of budget eigen keuzes maken.

Samenzorg wil dat…

Gezinnen en kinderen maximaal versterken in hun zelfredzaamheid. Samenzorg gaat uit van het positieve. Samenzorg versterkt vooral het (herstel in) eigen kunnen en de eigen vaardigheden. Zelfredzaamheid van de opvoeders en de mogelijkheden van kinderen staan centraal. Samen zoeken we naar kansen en mogelijkheden, tijdig en op maat.

Onze uitgangspunten zijn:

Samenzorg biedt

Intensieve thuisbegeleiding voor ouders, verzorgers en kinderen.

Samenzorg is

Een dochter van De Noodkreet en gespecialiseerd in begeleidingsvragen omtrent opvoeding, betrokkenheid van diverse hulpverleners, omgaan met Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing, dagelijks functioneren en werken naar zelfstandigheid.

Samenzorg werkt

In de volgende werkgebieden: Brabant, Noord-Limburg en Nijmegen e.o.

Samenzorg werkt

Met professionals die nauw samenwerken met het gezin en het sociale netwerk. Zij kunnen buiten de gebaande paden denken en vraaggericht werken, zij luisteren naar de cliënt en kijken naar de vraag, zij vinden dat het belang van het gezin en het kind voorop staan.

Contactgegevens:

Stichting Samenzorg
Wolfstraat 99 Helmond
5701 JC Helmond
Tel 0492 – 574 800
info@samenzorg.nl