Logo Samenzorg met slogan groot1

10 jaar geleden is stichting Samenzorg opgericht met als doel ‘individuele ambulante begeleiding bieden’. Al snel bleek onze manier van werken erg aan te slaan. Zowel bij klanten en samenwerkingspartners lukt het ons om samen afspraken te maken om jongvolwassenen een stap verder te laten maken. Sinds de kanteling van de zorgtaken naar de gemeente ziet Samenzorg een nog grotere taak om jongvolwassenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken te ondersteunen.