Voor gemeenten en doorverwijzers

Samenzorg is een kleine, laagdrempelige organisatie die zich onderscheidt van anderen doordat wij zorgvuldig aansluiten bij de cliënt en maatwerk leveren. Wij hebben oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en werken leefwereldgericht. Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen en gezinnen die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor vastlopen in het dagelijks leven. Onze cliënten ervaren vaak problemen op diverse leefgebieden. 

In het bijzonder gaat de aandacht uit naar mensen met een combinatie van psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en/of dubbele diagnoses. Hierop volgend ontstaan vaak moeilijkheden op sociaal-maatschappelijk vlak. Wanneer mensen het zelf niet meer redden en de omgeving en instanties het af laten weten, kunnen wij adequaat en snel inzetten.

Wij hebben de mogelijkheid om deze cliënten intensief en langdurig te begeleiden. We bieden deze begeleiding op de volgende leefgebieden: wonen, financiën, lichamelijke- en psychische gezondheid, sociale relaties en werk & activiteiten. Mogelijke begeleidingspunten waar U aan kunt denken zijn:

  • Het creëren van een stabiele woonsituatie.
  • Het creëren en behouden van een stabiel inkomen en het onderhouden van contact met bewindvoerders.
  • Het zorgdragen voor een fysieke en mentaal gezonde levensstijl.
  • Het opbouwen van een helpend sociaal netwerk.
  • Het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Stichting Samenzorg is actief in verschillende gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Cliënten kunnen bij ons terecht met een WMO- of een WLZ-indicatie. WMO: Binnen de gemeente Helmond hebben wij de mogelijkheid om begeleiding te bieden op basis van een ZIN-indicatie. In de overige gemeenten werken wij op basis van een PGB.